Kontakta oss: info@sjoboflyg.se

ESMI Flygplats

Sjöbo Sövde Flygplats

Motorflygstråket i riktning 12/30 är gräsbevuxet och drygt 950 meter långt samt 50 meter brett. Vi är tämligen ensamma om att erbjuda så generösa mått och dessutom har godkänd banbelysning för mörkerflyg. Parallellt med motorflygstråket finns ytterligare ett långt grässtråk som används av segelflygarna.

Titta gärna på KSAK Flygplatskort

För NOTAM gå till NOTAM ESMI

Externa länkar

myWebLog - www.myweblog.se
Drifthandbok - flygplats.sjoboflyg.se
ESMI Väder - vader.sjoboflyg.se
Facebook - facebook.com/sjoboflygklubb
KSAK GillaFlyg - gillaflyg.se
Sjöbo Flygklubb
Telefon: 0416 - 160 51
Website: http://www.sjoboflyg.se
Email: info@sjoboflyg.se
OrgNr: 848000-5514
Bankgiro: 872-6796