Kontakta oss: info@sjoboflyg.se

Om oss

Vår verksamhet i Sjöbo Flygklubb

Sjöbo Flygklubb bildades 1964, och har sedan starten ständigt utvecklats till att bli den moderna mötesplats för flygintresserade den är idag. Vi strävar efter att alla medlemmar skall känna sig hemma och njuta av flygandet både i luften och i klubbstugan. Vid de tidpunkter på året då flygandet blir mera sporadiskt träffas vi i alla fall för att dryfta hur klubben, fältet, flygplanen och verksamheten kan utvecklas. Så välkommen att medverka närhelst du vill.

På fältet i Sövde finns flera aktörer. Dels Malmö Segelflygklubb som är synnerligen aktiva under sommarhalvåret, dels 5-6 privata flygplan som ägs av enskilda personer eller mindre grupper. Skånska Gyrokopterklubben har två gyrokoptrar baserade på fältet och Acroflyers flyger med modellflygplan.

I dagsläget är vi drygt 100 medlemmar i Sjöbo Flygklubb. De som har certifikat flyger i vissa fall mycket och i andra fall mindre. Gästmedlemmar är de som bor och verkar någon annanstans men som då och då flyger hos oss. En tredje grupp är stödmedlemmarna som ofta är flygintresserade personer utan certifikat eller anhöriga till aktiva piloter. Alla kategorier är lika mycket värda och lika välkomna i verksamheten. Medlemmarna representerar i stort sett samtliga yrkesgrupper, personligheter och karaktärer och det är en salig blandning av kompetens och erfarenhet som alla tillsammans bidrar till intressanta möten mellan människor.

Allt arbete i klubben är ideellt, och varje vecka året om finns 2 utsedda fältvakter som skall se till att fält, flygplan, klubbstuga, medlemmar och gäster fungerar, trivs och mår bra. En annan viktig uppgift för fältvakten är att se över och laga elstängslet kring fältet – det finns gott om vildsvin kring Sövde och det går inte att föreställa sig vad en flock vildsvin kan ställa till med under en natt.

På senare år har klubbstugan fräschats upp både ut- och invändigt, och varje vår samlas vi en helg för att städa upp och fixa både fält och byggnader samt tvätta, polera och vaxa flygplanen. Under säsongen anordnar vi olika arrangemang för att visa vi vem vi är, marknadsföra klubben och verksamheten samt knyta till oss nya kontakter och medlemmar.

Välkommen till en ny, härlig dimension i livet – flygarlivet!

Externa länkar

myWebLog - www.myweblog.se
Drifthandbok - flygplats.sjoboflyg.se
ESMI Väder - vader.sjoboflyg.se
Facebook - facebook.com/sjoboflygklubb
KSAK GillaFlyg - gillaflyg.se
Sjöbo Flygklubb
Telefon: 0416 - 160 51
Website: http://www.sjoboflyg.se
Email: info@sjoboflyg.se
OrgNr: 848000-5514
Bankgiro: 872-6796